UN GOS A CASA

conte infantil

Editorial: Ekaré.

Reconoixements:
· White Ravens, 2013.
·Els 20 llibres favorits de la Fundación Cuatrogatos pel 2013.

Diseny de personatges

Projects