EXHIBICIÓ MOSTRA CAIXES

PROJECTE PERSONAL

Exhibició d’algunes escenes del llibre “Un avi, sí” en la manera que van anar posteriorment fotografíadas i intervingudes,

Projects